flower image שירים נוספים
לחזרה back_arrow
nurit

אנשים יש בעולם

נירה גל וששי קשת

מילים: דודו ברק
לחן: שייקה פייקוב

אנשים בעולם, יש בתי הקטנה
ארמון לאחד, לשני אין פינה
בה ינוח ולו לשעה מאושרת
מה אומר לך בתי ואת כה קטנטנה?

אנה אפנה, אנה אבוא
אין לי אדם שייפתח לבבו
אנה אבוא, אנה אפנה
מי לקולי יענה?

אנשים בעולם יש בתי הדלה
חיינו ילדה, הם סימן שאלה
השלווה לאחד, לשני אין מנוח
מה אומר לך בתי ואת כה אומללה?

אנה אפנה, אנה אבוא...

אנשים בעולם, יש בתי הטובה
נושאים הם איתם חלומות ותקווה
עוד יאיר לך היום, עוד תאיר לך השמש
למה זה ילדתי, את עודך עצובה? אנה אפנה, אנה אבוא...

אנשים בעולם, יש אימי היחידה,
הנה ואשאל עוד חידה וחידה
רק אמרי לי מתי ומדוע ולמה,
ואמרי לי אימי שזו רק אגדה.

אנה אפנה, אנה אבוא...

Alternative content

picture

לחיות מחדש

נירה גל וששי קשת

מילים: דודו ברק
לחן: שייקה פייקוב

לחיות מחדש את הרגע הזה,
את האושר הזה, לאחוז בידיים,
שוב פורץ הר געש מעמקי החזה,
לחיות שוב בשניים, בשניים, בשניים.

לחיות מחדש יום ושנה
ויובל ועידן,
לחיות את הזמן.
לחיות מחדש נצח אחד,
נצח אחד אינסופי.

לקום מחדש עם השמש החם
ועם רוח הים, שוב לרוץ בין ערביים.
ובלילה נרגש, לאהוב מן הסתם,
לחיות שוב בשניים, בשניים, בשניים.

לחיות מחדש יום ושנה...

לטוות מחדש את ניגון הלבבות,
את רקמת התקוות לארוג ובינתיים,
שוב לטעום מן הדבש וללגום אהבות,
לחיות שוב בשניים, בשניים, בשניים.

לחיות מחדש יום ושנה..

picture


קרוב ורחוק

נירה גל וששי קשת

מילים: דודו ברק
לחן: שייקה פייקוב

הדרך דוהרת, עוברת, סוערת
חכי לי בפתח פורשת ידייך
הדרך הזאת לעיני מתקצרת
אגיע ממנה אלייך, אלייך.

קרוב ורחוק ורחוק וקרוב
חכי לי, חכי לי עם צחוק בעינייך
אני משתגע, אני משתגע,
אלייך, אלייך, אלייך, אלייך.

אני שכואבת, יושבת, כותבת
כותבת אליך ליבי בי פצוע,
אסוף את כולי בידך האוהבת
אמור לי מדוע? מדוע? מדוע?

קרוב ורחוק ורחוק וקרוב
חכה לי, חכה לי עם צחוק בעינייך
אני משתגעת, אני משתגעת,
אליך, אליך, אליך, אליך.

האופק נוסע, נוסע, נוסע
הדופק מכה בי בכח, בכח
וכבר בעיניך אני שוב טובע
לנהור בין גליך, לברוח, לברוח

קרוב ורחוק...

אני שנטרפת, שואפת, נשרפת
נשרפת אליך, אני כבר איננה
דמותך את דמותי משיגה ורודפת
אז בוא כבר עד הנה, עד הנה, עד הנה

קרוב ורחוק...

Alternative content

picture


שיר לכנרת

נירה גל וששי קשת

מילים: דודו ברק
לחן: שייקה פייקוב

הוא:
שבע שנים אני חי בין ידיך,
שבע שנים בכנרת הזאת,
שבע שנים, איתך ואליך,
שבע שנים שמנות ורזות.

היא:
שבע שנים בין אבני זרועותיך,
שבע שנים, חי המים שכאן,
שבע שנים, לך ואליך,
בלי שאדע לאי ולאן.

יחד:
שבע שנים של נוי ושל אור,
עוברות ובאות, בוכות במסתור,
שבע שנים, עוד מה נבקש?
את כל שחסרנו לנו כבר יש.

היא:
שבע שנים הכנרת שלנו,
שבע שנים הימים אחרים,
שבע שנים, אלינו ולנו,
ארץ גדולה אנחנו עוברים.

הוא:
שבע שנים להביט בעיניך,
שבע שנים, בי עיניך חוזות.
היא:
שבע שנים ממך ועדיך,
שבע שנים שמנות ורזות

הוא:
שבע שנים של נוי ושל אור,
עוברות ובאות, בוכות במסתור,
שבע שנים, עוד מה נבקש?
את כל שחסרנו, לנו כבר יש.