flower image עוד חוזר הניגון
לחזרה back_arrow

מפיק: יעקב בן-הרצל
צלומים: סמי בן-גד

picture

עוד חוזר הניגון
נתן אלתרמן, נפתלי אלטר (נפתלי אלטר)


עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
והדרך עודנה נפקחת לאורך
וענן בשמיו ואילן בגשמיו
מצפים עוד לך עובר אורח

והרוח תקום ובטיסת נדנדות
יעברו הברקים מעליך
וכבשה ואיילת תהיינה עדות
שליטפת אותן והוספת לכת

ויידך ריקות ועירך רחוקה
ולא פעם סגדת אפיים
לחורשה ירוקה ואשה בצחוקה
וצמרת גשומת עפעפיים.

עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
והדרך עודנה נפקחת לאורך
וענן בשמיו ואילן בגשמיו
מצפים עוד לך עובר אורח

Alternative content

picture שיר על ברוש
אהוד מנור, אריאל זילבר (זאב אולמן)


ואני ראיתי ברוש
שניצב בתוך שדה מול פני השמש
בחמסין, בקרה
ומול פני הסערה.

על צידו נטה הברוש
לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב.
והנה, מול הים
קם הברוש ירוק ורם.

הנה ברוש, לבדו
מול אש ומים.
הנה ברוש, לבדו
עד השמיים.
ברוש, לבדו איתן.
לו רק ניתן ואלמד
את דרכו של עץ אחד.

ואני כמו תינוק
שנשבר ולא יכול מול פני השמש.
בחמסין, בקרה
וצול פני הסערה
ררר....

הנה ברוש, לבדו
מול אש ומים.
הנה ברוש, לבדו
עד השמיים.
ברוש לבדו איתן.
לו רק ניתן ואלמד
את דרכו של עץ אחד.

Alternative content

picture מלים של חג
לאה הרפז, משה וילנסקי (אלכס וויס)


להתוות בתוכי את הזמן ההולך.
שבת היתה והלכה
והיו לי מילים של חג עבורך,
כמו הייתי פתאום מלכתך.

ובתוך המילים של זמן ומקום
הייתי חופנת ראשי.
זרועותיך כלאי, מבטך הוא הדרור
וצחוקך כמו הבליח האור.

עוד יהיו ימי חול ניגפים ברגלי
כמו שבת היתה ותשוב,
ואתלה עינבלים לצואר השבת,
שאשמע כשתבוא אלי שוב.

אדליק הנרות בעיני לקבלה
כיאה לבואה של מלכה,
ואתה תקדש את חגי וחגך
במילים של שבת ובנשיקה.

זה הזמן ההולך בתוכי לקראתך
מתחלף בין קודש לחול,
ויהיו לי מילים של שבת לכבודך
כמו הייתי תמיד מלכתך.

גשר על פני שנים
אליעוז רבין, מוני אמריליו (מוני אמריליו )

picture אל ארצי (לא שרתי לך ארצי )
רחל, יהודה שרת (חיים קירש)


לא שרתי לך ארצי,
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה
בשלל קרבות.
רק עץ ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים,
רק שביל כבשו רגלי
על פני שדות.

אכן דלה מאוד,
ידעתי זאת, האם,
אכן דלה מאוד
מנחת ביתך
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור,
רק בכי במסתרים
עלי עניך.

picture העלמה
נתן אלתרמן, נפתלי אלטר (נפתלי אלטר)


דום טוותה העלמה בפלך
חוט שני כרימון שחוט,
ואמר בלבבו המלך:
"היא טווה לי בגדי מלכות".

דום טוותה העלמה בפלך
חוט שחור המשחיר אור יום,
ואמר השודד בכלא:
"היא טווה לי בגדי גרדום".

דום טוותה העלמה בפלך
חוט זהב כחרבות ברק,
ואמר הלוליין בדרך,
"היא טווה לי בגדי משחק".

דום טוותה העלמה בפלך
חוט אפור, הוא אבי כל כסות
ואמרו פושט יד וכלב:
היא טווה לנו בגד בכות".

אז ארגה את חוטי הפלך
העלמה, ותתנם בסך,
ותרד אל מי הפלג
ותרחץ את בשרה הצח.

ותלבש את מטווה הפלך
לשמלה לה, ותיף לעד,
ומאז היא שודד ומלך
ולוליין ופושטת יד.


picture בלדה על משורר
זרובבלה ששונקין, דפנה אילת (אלכס וויס)


יום אחד אמרו הגיע יום אחד אמרו הנה
מסתובב לו בעירנו משורר והוא נראה
כמו נסיך בדוי מספר אגדות יוון קדומות
חי האל וחי הזמר בכאב ובשמחות

הוא שותק, לוגם מיין
הוא כותב מלי מלים
הוא מחייך כך בעיניים
אל תוכם של החיים

הוא יפה, יפה עד פחת לחשו מפה לפה
הוא דובר לאט בנחת, צועד כמלך גא
הוא שורף את החמסינים, זמר שר לאהבות
וקורע קרע-קרע את לבו אל השורות

הוא שותק...

הוא פרט, כעל גיטרה, על בקבוק ריק של שיכר
ובקולו ערבות הטייגה בעולם רחוק מוזר
הוא נשאר עקשן תמוהה חב חובו למוסכמות
על הלמה ומדוע בדידותו חנקה דמעות

הוא שתק לגם מיין
הוא המשיך לכתוב שירים
וחייך כך בעיניים
עד סופם של החיים    

על נערי
אברהם חלפי, מרדכי זעירא (רוני וויס)
(מעזבונו של מרדכי זעירא ז"ל)

picture פרח של אור
נתן יונתן, שייקה פייקוב (אריה לבנון)


הפעם נשירה על פרח
אשר בגננו גדל
חינו ויופיו נספרה
השקוהו האור והטל,
רוחות סערו ושלכת
קטפה עלעלינו כולם.
רק הוא הפעוט, התעקש ועלה,
רק הוא לא השיר עלעליו.

בלילה יכוהו חשבנו,
הסער המר והקור -
מני המכאוב שכאבנו
פרח לנו פרח מאור.
קבלי את השי שאהבנו
תוגה ותפארת, אחות.
הן טל נעורינו הרעפנו עליו,
פניני מכאובים ושמחות.

אלייך הפרח הבאנו
הוא בן הגשמים והאור,
ארינו אותו מלבבנו,
שלנו הוא, פרח טהור.
עימו גם ליבנו כנער,
למד איך אפשר להקשיב,
מעבר לבכי ולסער,
אל קול פעמי האביב.

picture לחוף קיסריה (אלי אלי)
חנה סנש, דוד זהבי (חיים קירש)


אלי, אלי
שלא יגמר לעולם
החול והים,
רשרוש של המים,
ברק השמיים,
תפילת האדם.

החול והים,
רשרוש של המים,
ברק השמיים,
תפילת האדם

דרך אחת
אהוד מנור, שלמה ארצי (רוני וויס)

דווקא
אליעוז רבין, רוני וויס (רוני וויס)